Kosten

Nieuw Amstelrade biedt persoonlijke zorg en verpleging, dagbesteding, ambulante ondersteuning en paramedische diensten. Wanneer heb ik daar recht op en hoe kom ik aan de juiste indicatie?

 

Meer informatie

Verschillende financieringsvormen

Deze zorg en diensten zijn mogelijk op basis van verschillende financieringsvormen; namelijk via de:

  • zorgverzekeringswet (ZVW) uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Het zorginstituut geeft meer uitleg of ga naar behandeling en advies op deze website
  • wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) uitgevoerd door de gemeente waar iemand woont. Vragen aan de gemeente Amsterdam kan je stellen aan hun wmo-helpdesk
  • wet langdurige zorg (WLZ) uitgevoerd door het zorgkantoor (vroegere AWBZ). Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid en op de website van het ministerie van VWS
  • ADL-clusterregeling uitgevoerd door het zorginstituut

Zorgbemiddelaar

Onze zorgbemiddelaar kan met je uitzoeken waar je voor in aanmerking kunt komen en welke wegen je dan moet bewandelen voor een passende indicatie. Emailadres: zorgbemiddeling@nieuwamstelrade.nl, tel. (020) 756 02 61. Soms is er een eigen bijdrage verschuldigd via het CAK, hier lees je er meer over.

Paramedische diensten

De vergoedingen van de paramedische diensten zijn afhankelijk van de eigen zorgverzekering en de aanvullende pakketten. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de eigen zorgverzekering. Of neem rechtstreeks contact met ons op via behandelgroep@nieuwamstelrade.nl. Of bel de assistent van de behandelgroep Nieuw Amstelrade op tel. 020-7567308

Inzichten van ervaringsdeskundige

Ervaringsdeskundige Elean heeft een website gemaakt om haar ervaringen en kennis te delen.
Bezoek Informatieportaal Gezondheidszorg voor meer info.