Logopedist

Iedereen heeft contact met anderen. Daarvoor moet men taal kennen, kunnen spreken en kunnen horen. De logopedist is erop gericht om de communicatie met anderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Logopedie helpt mensen (weer) goed te leren praten en te communiceren, de mond goed te bewegen en beter te slikken. De logopedist kan je oefeningen en advies geven om deze problemen te verminderden of te verhelpen. Als je problemen hebt met praten en taal, slikken of kauwen kun je terecht bij de logopedist.

Meer informatie

Verschillende soorten klachten

De logopedist is gespecialiseerd in problemen zoals moeite met de uitspraak of moeite met de taal (sommige woorden moeilijk kunnen ‘vinden’). De logopedist besteed ook aandacht aan licht gehoorverlies en moeite met lezen/schrijven.  De logopedist kan ook helpen bij klachten zoals niet kunnen spreken en daarbij ook niet op andere manieren met het lichaam iets kunnen uitdrukken. En moeite met slikken en/of kauwen en/of vaak verslikken. Of taalproblemen waardoor iemand zich niet meer kan uiten. Gehoorproblemen en concentratie- en/of geheugenproblemen komen ook aan bod.

Ruime ervaring

De logopedisten hebben veel ervaring met het aanvragen van communicatiehulpmiddelen, zoals een spraakcomputer. Eventueel samen met de ergotherapeut als er ook omgevingsbesturing bij komt kijken. Daarnaast geeft de logopedist adviezen aan cliënten en hun naasten bij slikproblemen en het aanvragen van hulpmiddelen, zoals aangepaste bekers. Andere zaken zijn  het aanleren van een goede ademhaling, bijvoorbeeld bij hyperventilatie en verkeerd stemgebruik. Het signaleren van of doorverwijzen naar KNO-arts of audicien bij gehoorproblemen. En het signaleren van of doorverwijzen naar tandarts of mondhygiënist bij slechte mondhygiëne (bijvoorbeeld bij slikproblemen).

Kosten

Logopedie zit in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Je dient wel een verwijzing aan te vragen bij je huisarts. De behandeling kan op aanvraag bij je thuis plaatsvinden.

Info en contact

Neem rechtstreeks contact met ons op via email behandelgroep@nieuwamstelrade.nl. Of bel de assistent van de behandelgroep Nieuw Amstelrade op tel. 020-7567308.