Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige & psycholoog

Met psychische klachten kun je bij de psycholoog of de sociaal psychiatrisch verpleegkundige terecht. De psycholoog kan indien nodig een neuropsychologisch onderzoek doen. Op basis van dit onderzoek geeft de psycholoog advies over de behandeling en/of zorg. De psycholoog voert behandeling uit met het doel om klachten zoals een depressie en angst te verminderen. Ook kan de psycholoog een bijdrage leveren aan de behandeling van gedragsproblemen.

Meer informatie

Begeleiding

De sociaal psychiatrisch verpleegkundige wordt veelal ingeschakeld wanneer je problemen ervaart van psychische aard die met de aandoening te maken hebben. Daarnaast ondersteunt de sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij problemen die het veranderende leven - door de aandoening - met zich meebrengen. De verpleegkundige begeleidt je hierin en geeft advies hoe hiermee om te gaan. Op verzoek wordt ook het netwerk, zoals familie, bij de begeleiding betrokken. Zowel de psycholoog als de sociaal psychiatrisch verpleegkundige kunnen advies uitbrengen bij de aanmelding van nieuwe cliënten. De psycholoog en de verpleegkundige kunnen - op basis van de behoeften - gespreksgroepen verzorgen. Ook verzorgen zij klinische lessen voor het personeel.

Info en contact

Neem rechtstreeks contact met ons op via email behandelgroep@nieuwamstelrade.nl. Of bel de assistent van de behandelgroep Nieuw Amstelrade op tel. 020-7567308.