Laat je stem horen

Je mening geven en gehoord worden. Dat is van belang voor ieder mens. En zeker voor hen die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding van anderen. Daarom zijn er diverse mogelijkheden om je stem te laten horen en mee te beslissen binnen Nieuw Amstelrade. Ook zijn cliëntvertrouwenspersonen aan ons verbonden die onder andere de klachtenregeling uitvoeren.

 

Meer informatie

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de woonlocaties en de activiteitencentra. Zij spreken elke zes weken met de manager en hebben advies en inspraakrecht. Ook tijdens de locatievergaderingen en rondetafelgesprekken kunnen cliënten invloed uitoefenen op het beleid en worden zij geïnformeerd over interne en externe ontwikkelingen.

Cliëntervaringsmeting

Gedurende het jaar voert Nieuw Amstelrade de cliëntervaringsmeting uit met de gesprekslijst 'Dit vind ik ervan' (uit de waaier van VGN). Het is een open dialoog tussen medewerker en cliënt. De resultaten worden direct verwerkt in het persoonlijke cliëntplan naar aanleiding van het MDO. Op team- en organisatieniveau worden de anonieme gegevens gebruikt als kwaliteitsinformatie. Met instemming van de cliëntenraad worden de teamreflecties in het kwaliteitsrapport verwerkt als verantwoordingsinformatie.

Klachtenregeling en cliëntvertrouwenspersonen

De cliëntvertrouwenspersoon voert de wettelijk vastgestelde klachtenregeling uit. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt je als onafhankelijke partner bij het vinden van een oplossing. Stuur een email naar c.appelman@hetlsr.nl of bel telefoonnummer 06-33687285.