Medezeggenschap 

Je mening geven en gehoord worden. Dat is van belang voor iedere burger. En zeker voor burgers die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding van anderen. Daarom zijn er diverse mogelijkheden om je stem te laten horen en mee te beslissen binnen Nieuw Amstelrade. Ook zijn cliëntvertrouwenspersonen aan ons verbonden die onder andere de klachtenregeling uitvoeren. 

Cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit vertegenwoordigers van de woonlocaties en de activiteitencentra. Zij spreken elke 6 weken met de manager en hebben advies en inspraakrecht. In de flyer kun je meer lezen. Ook tijdens de locatievergaderingen en rondetafelgesprekken kunnen cliënten invloed uitoefenen op het beleid en worden zij geïnformeerd over  intern en externe ontwikkelingen.

Clientenraad Nieuw Amstelrade

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit vind ik ervan (CQ-meting)

Gedurende het jaar voert Nieuw Amstelrade de cliëntervaringsmeting uit met de gesprekslijst Dit vind ik ervan (uit de waaier van VGN).  Het is een open dialoog tussen medewerker en cliënt. De resultaten worden direct verwerkt naar aanleiding van het MDO in het persoonlijke cliëntplan. Op team- en organisatieniveau worden de anonieme gegevens gebruikt als kwaliteitsinformatie. Met instemming van de cliëntenraad worden de teamreflecties in het kwaliteitsrapport verwerkt als verantwoordingsinformatie. 

Klachtenregeling / cliëntvertrouwenspersonen

De cliëntvertrouwenspersoon voert de wettelijk vastgestelde klachtenregeling uit (te downloaden onderaan deze pagina). Neem rechtstreeks contact op, zij ondersteunt je als onafhankelijke partner bij het vinden van een oplossing.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren