Contact

Hieronder bieden we een overzicht van de contactgegevens en adressen van de verschillende locaties.

Algemeen

Centraal kantoor
Albatrospad 68
1021 TR Amsterdam
T (020) 756 65 22
info@nieuwamstelrade.nl
Kvk Amsterdam: 33 29 91 71
Zorgbemiddeling

Voor aanmeldingen en vragen over wonen
T (020) 756 02 61
zorgbemiddeling@nieuwamstelrade.nl

Voor vragen over dagbesteding
T (06) 22590477
mvanmourik@nieuwamstelrade.nl

Behandelgroep
Sem Presserhof 96
1087 JG Amsterdam
T (020) 756 73 08
behandelgroep@nieuwamstelrade.nl
Werk, stage en vrijwilligers

Zorgpunten en woonlocaties

Albatros
Albatrospad 68
1021 TR Amsterdam
T (020) 435 31 20
Berkenstede
Berkenplein 310
1112 CL Diemen
T (020) 344 37 22
Daguerre
Daguerrestraat 113
1087 DJ Amsterdam
T (020) 756 65 17
De Veste
Maria Austriastraat 698
1087 JC Amsterdam
T (020) 398 79 00
Park de Meer
Anfieldroad 114
1098 WD Amsterdam
T (020) 756 69 00
De Meijboom
Wim Noordhoekkade 30
1087 LH Amsterdam
T (020) 756 65 11
Zoelenkerkstraat
Clauskindereweg 21
1069 HN Amsterdam
T (020) 610 16 41

Paramedische centra

Albatros
Albatrospad 68
1021 TR Amsterdam
T (020) 435 31 22
De Veste
Sem Presserhof 96
1087 JG Amsterdam
T (020) 756 73 08
De Meijboom
Ben van Meerendonkstraat 141
1087 LB Amsterdam
T (020) 756 65 18
Zoelenkerkstraat
Nierkerkestraat 6
1069 JC Amsterdam
T (020) 610 64 91

Activiteitencentra

Albatros
Albatrospad 68
1021 TR Amsterdam
T (020) 435 31 24
info@nieuwamstelrade.nl
De Meijboom
Ben van Meerendonkstraat 141
1087 LB Amsterdam
T (020) 756 65 23
info@nieuwamstelrade.nl
Vrankendijke
Saaftingestraat 316
1069 BW Amsterdam
T (020) 756 70 00
info@nieuwamstelrade.nl