Theaterprogrammeur gaat zorg in

15 mei 2018 in "Algemeen nieuws" - door

Wolter en collega’s

Collega Wolter is naast zijn werk bij Nieuw Amstelrade bezig met zijn studie ‘Verzorgende IG’. Hiervoor deed Wolter heel ander werk, en dat maakt zijn verhaal zo interessant. Via een zij-instroomtraject kwam Wolter namelijk na 25 jaar weer terug bij zijn eerste werkgever, de zorg.

Zij-instromen: terug naar oude liefde
“Ik ben heel lang actief geweest in de culturele sector. Als theaterprogrammeur, cultureel manager, eigenlijk van alles waarmee cultuur kon worden uitgedragen. Een prachtige tijd, maar door bezuinigingen was er geen ruimte meer voor voldoende betaald werk. Toen heb ik nagedacht over wat ik wil en kan. Zo herinnerde ik me de periode na mijn middelbare school, waarin ik als vakantiehulp” een aantal jaren heb gewerkt op een opnameafdeling van een psychiatrische instelling. En omdat ik binnen mijn familie in contact kwam met mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), ging mijn aandacht uit naar werk zoeken in de zorgsector. Tot mijn geluk kon ik bij Nieuw Amstelrade als zij-instromer starten met een ‘snuffelstage’. Met als vooruitzicht de mogelijkheid om werk en opleiding te combineren in de functie van ‘verzorgende individuele gezondheidszorg’, ook wel bekend als ‘Verzorgende IG’. Naast mijn passie voor cultuur voel ik me helemaal op mijn plek in de zorg.

Brug tussen mij en de cliënt
Mijn werk bestaat uit de zorg en begeleiding van cliënten. Per locatie kan het werk verschillen. De achtergrond van de cliënt bepaalt namelijk welk type zorg nodig is. Ik werk op locatie Albatros, waar cliënten wonen die de regie hebben over hun zorg. Dat betekent dat er een zorgplan op maat wordt afgesproken, waarbij alleen daar waar nodig, ondersteuning gegeven wordt. Zo wordt zoveel mogelijk de eigen redzaamheid gestimuleerd. Een cliënt die halfzijdig verlamd is, heeft vooral ondersteuning nodig bij de verzorging van de onaangedane kant. De andere kant kan hij zelf blijven verzorgen. Wil je dit werk goed kunnen doen, dan is interesse in mensen en geduld van belang. Bij mensen met NAH is het geven van structuur erg belangrijk. Als je hersenletsel hebt opgelopen, moet je wennen aan de nieuwe situatie. De simpelste dingen zijn in het begin nog ingewikkeld en de frustratie hierover kan groot zijn. Ik houd rekening met de lichaamsbeperkingen van cliënten, maar dat betekent niet dat de mogelijkheden beperkt moeten zijn. Mijn werkwijze is om me te verplaatsen in de ander en rekening te houden met hoe de ander het graag wil. Daarbij blijf ik mezelf en handel ik vanuit rust, dat werkt het beste voor mij. Kortom: de cliënt is de ervaringsdeskundige, ik de lerende verzorger. En empathisch vermogen slaat een brug tussen ons.

Stageperiode vormt mijn inspiratiebron
Zoals gezegd heb ik eerst een ‘snuffelstage’ van drie maanden doorlopen. Dan ben je vooral aan het observeren. Je mag dan nog geen zorghandelingen doen, maar je ziet in die maanden van alles. Doordat je met verschillende ervaren collega’s meeloopt, leer je in een korte tijd heel veel verschillende zaken. Als die leermomenten tezamen vormen een enorme inspiratiebron voor je werk in de zorg. De stage beviel me erg goed, daardoor wist dat ik hier verder mee wilde. En mijn mentor Jacqueline gaf me op de nodige momenten de motivatie om door te zetten en er voor te blijven gaan.

Bijzondere band met studenten
Na de stage vond ook Nieuw Amstelrade dat er een match was, en dus kon ik verder met mijn opleiding. Ik werk nu 30 uur per week, en daarnaast volg ik een dag per week college, bij het ROC Amsterdam. Zij bieden diverse MBO-opleidingen aan, waaronder die van ‘Verzorgende IG’. Je doorloopt dan een brede opleiding met vakken als verpleegkunde, anatomie en agogie (menselijke veranderingsprocessen). En je krijgt praktijkgerichte opdrachten mee. Een van de leuke dingen van de opleiding is het contact met de andere studenten. Binnen de opleiding gaat veel aandacht uit naar hoe je zelf met veranderingen omgaat. Daarin stel je je open en kwetsbaar op. Dat zorgt voor een sterke onderlinge band tussen de studenten. Ik ben wat ouder dan de gemiddelde student, maar dat is geen enkel issue. Die verbinding heeft mij aangenaam verrast.

Diversiteit is aangenaam groot
Natuurlijk is niet alles pracht en praal. Zoals bekend zijn de salarissen in de zorg niet torenhoog. Ook kan de werkdruk hoog zijn. Dat geldt niet alleen voor de locatie waar ik werk, maar voor de zorgbranche in zijn geheel. Ik lees het niet alleen in het nieuws, maar ik merk het ook op de werkvloer; we kunnen nieuwe collega’s goed gebruiken. Daar staat tegenover dat ik precies datgene in mijn werk vind waar ik veel belang aan hecht, namelijk werken met mensen. En ook nog eens heel veel verschillende soorten mensen, de diversiteit is aangenaam groot. Door het contact met cliënten leer je ook veel meer over jezelf. Empathie, verbinding maken met de ander, dat komt hier zeker tot zijn recht.”

Wil je meer weten over de mogelijkheden van werken en studeren? Lees er hier meer over

Over Nieuw Amstelrade
Een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel maakt het er niet eenvoudiger op om invulling te geven aan je leven. Ook dan wil je dat op je eigen manier kunnen doen. Zorgorganisatie Nieuw Amstelrade kan je hierbij ondersteunen. Heb je zorg op afroep nodig in een (rolstoel)geschikte woning? Paramedische behandeling, woonbegeleiding of dagbesteding? We kunnen jou en je naasten met de juiste dienstverlening ondersteunen, door aan te sluiten bij jouw levenswijze en behoeften. Onze medewerkers zijn betrokken, hebben een open werkhouding en verplaatsen zich in jouw situatie. Wij openen – samen met jou – de deur naar een nieuw leven.