Visie

Een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel maakt het er niet eenvoudiger op om invulling te geven aan je leven. Ook dan wil je dat op je eigen manier kunnen doen. Zorgorganisatie Nieuw Amstelrade kan je hierbij ondersteunen. Heb je zorg op afroep nodig in een (rolstoel)geschikte woning? Paramedische behandeling, woonbegeleiding of dagbesteding? We kunnen jou en je naasten met de juiste dienstverlening ondersteunen, door aan te sluiten bij jouw levenswijze en behoeften. Onze medewerkers zijn betrokken, hebben een open werkhouding en verplaatsen zich in jouw situatie. Wij openen – samen met jou – de deur naar een nieuw leven.

Meer informatie

Kerngegevens

Nieuw Amstelrade is standvastig, onbevangen en daagt je uit om zelf regie te nemen. Een ambitie die we invullen vanuit wensen van cliënten en met een kleinschalige organisatie die haar meerwaarde heeft bewezen in het bieden van multidisciplinaire zorg en diensten in de thuissituatie. lees meer

Geschiedenis

Amstelrade is ontstaan uit een initiatief van ouders van gehandicapten kinderen. Deze kinderen zaten allen op een Mytylschool en werden gaandeweg ouder. Ouders maakten zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en richten in 1966 een stichting op met de naam ‘Amstelrade Mytyl Internaat en Dagverblijf’. lees meer

Zorg en diensten in thuissituatie

In en rondom onze locaties bieden we een breed scala aan diensten. Je vindt bij ons up-to-date kennis over lichamelijke beperkingen, niet-aangeboren hersenletsel en de daarbij horende zorg en verpleging, woonbegeleiding, domotica, adaptatietechniek, chronische beademing, activiteiten, paramedische behandelingen en financiering.

Uitgebreid netwerk

Nieuw Amstelrade heeft een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners. Zoals zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, belangenverenigingen, gemeentelijke diensten, leveranciers van aanpassingen en hulpmiddelen. Ook met diverse opleidingen werken we samen. Daarnaast zijn wij aangesloten bij lokale (SIGRA) en de landelijk branchevereniging (VGN).

Stichting Amstelring Groep

Nieuw Amstelrade is onderdeel van Stichting Amstelring Groep