Kerngegevens

Nieuw Amstelrade is standvastig, onbevangen en daagt je uit om zelf regie te nemen. Een ambitie die we invullen vanuit wensen van cliënten en met een kleinschalige organisatie die haar meerwaarde heeft bewezen in het bieden van multidisciplinaire zorg en diensten in de thuissituatie.

Meer informatie

Woonlocaties met zorg

We bieden zeven woonlocaties in Amsterdam en Diemen. Variërend van geheel zelfstandig wonen tot meer beschermd wonen in een groep. Dat doen we met 135 zorgmedewerkers voor 140 cliënten. lees meer

Activiteitencentra

We bieden uiteenlopende activiteiten en samenwerkingsprojecten aan in en vanuit 4 activiteitencentra.
Dat doen we met 18 medewerkers. lees meer

Paramedische centra

Verspreid over vier paramedische centra bieden onze 16 paramedici behandeling, begeleiding en advies. lees meer

Casemanagement

Vanuit de zorgsteunpunten ondersteunen de 14 casemanagers de cliënten. Zij bieden begeleiding op de punten die voor jou van belang zijn. lees meer

Overige disciplines

Kwaliteitsverpleegkundige, personeelsadviseur, vrijwilligersadviseur, cliënt vertrouwenspersonen, secretariële ondersteuners, planner, zorgbemiddelaar, technisch medewerker, praktijkopleider, beleidsmedewerker. Onder leiding van een manager.