Kerngegevens

Nieuw Amstelrade is standvastig, onbevangen en daagt je uit om zelf regie te nemen. Een ambitie die we invullen vanuit wensen van cliënten en met een kleinschalige organisatie die haar meerwaarde heeft bewezen in het bieden van multidisciplinaire zorg en diensten in de thuissituatie.

Woonlocaties met zorg

7 woonlocaties in Amsterdam en Diemen, van geheel zelfstandig wonen tot meer beschermd wonen in een groep

  • 135 zorgmedewerkers 
  • 140 cliënten

Activiteitencentra

Activiteiten en samenwerkingsprojecten in en vanuit 4 activiteitencentra

  • 18 medewerkers 
  • 150 cliënten

Paramedische centra

Behandeling begeleiding en advies door paramedici in en vanuit 4 paramedische centra

  • 16 medewerkers

Casemanagement vanuit zorgsteunpunten

  • 14  medewerkers 

Overige disciplines

Kwaliteitsverpleegkundige, personeelsadviseur, vrijwilligersadviseur, cliënt vertrouwenspersonen, secretariële ondersteuners, planner, zorgbemiddelaar,   technisch medewerker, praktijkopleider, beleidsmedewerker. Onder leiding van een manager.

Nieuw Amstelrade is onderdeel van Stichting Amstelring Groep