Privacyverklaring

Wij willen je informeren over hoe Nieuw Amstelrade omgaat met persoonsgegevens.

Privacy vinden wij heel belangrijk. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens geldt bij Nieuw Amstelrade als onderdeel van goede zorg en goed werkgeverschap. Medewerkers van Nieuw Amstelrade zijn zich bewust van de actuele wetgeving rondom privacy. Het uitgangspunt is dat medewerkers van Nieuw Amstelrade vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Nieuw Amstelrade is onderdeel van Stichting Amstelring Groep.

Download onze privacyverklaring.

Lees hoe Amstelring / Nieuw Amstelrade omgaat met cookies en online privacy.