Werken en leren

Nieuw Amstelrade investeert in haar vaste medewerkers. Dat doen we door de medewerkers bij te scholen. 

Opleiding Verpleegkunde – Revalidatie & NAH

In april 2018 begint het nieuwe studiejaar van de opleiding Verpleegkunde: Revalidatie en NAH. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Heb jij interesse om je te specialiseren in revalidatie en niet-aangeboren hersenletsel? Samen met ROC TOP, OPPstap, Reade en Ons Tweede Thuis hebben we een opleiding ontwikkeld die je hierbij kan helpen. Speciaal opgeleide deskundigen, betrokken docenten, experts van de eigen organisatie en ervaringsdeskundigen bepalen mede de inhoud van de opleiding. Lees hier meer over de opleiding

Opleidingstraject

Je doet werkervaring op in één van de locaties. Zo maak je kennis met alle facetten van het werk. Je krijgt tijdens je opleiding begeleiding van een praktijkopleider, een werkbegeleider op de locatie en je loopbaanbegeleider vanuit school. Ze coachen en stimuleren je om zelfstandig en professioneel je beroepshouding aan te leren en vaardigheden eigen te maken. Met behaalde competenties en werkervaring is het mogelijk om op advies van en in overleg met je praktijkbegeleider en school je opleidingstraject (versneld) af te ronden. Bij Nieuw Amstelrade  nemen we opleiden serieus, dat vragen we ook van jou.

Competentiegericht leren

We leiden leerlingen op volgens het ‘competentiegericht leren’. Deze manier van leren legt de nadruk op het leren in de beroepspraktijk. Een competentie is een combinatie van kennis, vaardigheden en houding. De manier waarop je je opstelt vinden we net zo belangrijk als je specifieke vakkennis. Binnen het competentiegericht leren staat jouw leervraag centraal. Er wordt een persoonlijk leerplan opgesteld vanuit school. Dat is het uitgangspunt voor de praktijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beantwoorden van je leervragen. Hiervoor ga je actief en doelgericht aan de slag. Door middel van opdrachten verzamel je ‘bewijzen’, zo laat je zien, hoe je de competentie eigen hebt gemaakt.

Meer informatie?

Heb je na het lezen van de informatie over opleidingen nog vragen? Stuur dan een email naar werk@nieuwamstelrade.nl.