Verwijzers

Nieuw Amstelrade is uw partner in zorg en dienstverlening aan cliënten met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Amsterdam en omgeving. Onze organisatie hecht belang aan cliënt in regie, samenwerking in de wijk en gelijkwaardigheid tussen cliënt en medewerker.  Het volledige dagbestedingsaanbod is ingekocht door de gemeente Amsterdam en Diemen. U vindt bij ons up-to-date kennis over lichamelijke beperkingen, NAH en de daarbij behorende zorg en dienstverlening.

 

Meer informatie

Uitgebreid aanbod

We bieden verschillende soorten zorg, zoals:

Verschillende woonlocaties

In onze zeven woonlocaties bieden we oplossingen voor mensen met uiteenlopende behoeften.

Dagbesteding

In onze activiteitencentra bieden we uiteenlopende activiteiten. Bekijk onze locaties

Kwaliteit

Nieuw Amstelrade behaalde in 2014 haar ISO certificering. Certificering in de Zorg toetste of de organisatie in staat is de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren. lees meer

Onze visie

Een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maakt het er niet eenvoudiger op om invulling te geven aan je leven. Ook dan wil je dat op je eigen manier kunnen doen. Zorgorganisatie Nieuw Amstelrade kan je hierbij ondersteunen. Heb je zorg op afroep nodig in een (rolstoel)geschikte woning? Paramedische behandeling, woonbegeleiding of dagbesteding? We kunnen jou en je naasten met de juiste dienstverlening ondersteunen, door aan te sluiten bij jouw levenswijze en behoeften. Onze medewerkers zijn betrokken, hebben een open werkhouding en verplaatsen zich in jouw situatie. Wij openen – samen met jou – de deur naar een nieuw leven.

Zorgbemiddelaar

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem gerust contact op met onze zorgbemiddelaar via tel. (020) 756 02 61. Of stuur een email naar zorgbemiddeling@nieuwamstelrade.nl. lees meer