Kwaliteit

Nieuw Amstelrade behaalde in 2014 haar ISO certificering. Certificering in de Zorg toetste of de organisatie in staat is de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en systematisch te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Met andere woorden: is de zorg afgestemd op de behoefte van klanten en doeltreffend en doelmatig georganiseerd? Hierbij worden zowel de norm (zie grondslag van het onderzoek), wet- en regelgeving, sectorvereisten als de organisatie eigen afspraken als uitgangspunt gebuikt.

 

Meer informatie

ISO-certificering

Een korte weergave uit het auditrapport.

  • Frisse kijk op kwaliteit en veiligheid. De visie geeft ruimte aan het individu en biedt de mogelijkheid voor een ‘open organisatie’ die mede gevormd wordt door haar klanten
  • Zoektocht doet zowel een beroep op zelfstandigheid en regie van de klant als medewerkers en uiteindelijk organisatie (voorwaarden voor zelfsturing, efficiëntie en transparantie)
  • Gemotiveerde medewerkers die aan de vooravond staan van betekenisgeving ‘nieuw organiseren’
  • Ruime mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering
  • (zelf)reflectie als succesfactor – feedbackklimaat moet zorgen voor verbeteren
  • Cliënten intensief betrokken bij transitie – klanteisen en wensen goed in beeld gebracht
  • Jaarplan maakt duidelijk wat er te doen staat
  • Welke opbrengsten er moeten zijn voor cliënt en medewerker kan nog meer concreet worden gemaakt. Hier kan een duidelijk kader (waar staan we en waar kunnen we ons nog verder in ontwikkelen?) leiden tot zelfreflectie in teams over ontwikkelingsmogelijkheden

Gouden Oor Award

In 2014 ontving Nieuw Amstelrade de Gouden Oor Award in de sector care. Deze landelijke prijs ontvingen wij voor ons luisterend vermogen, waardoor cliënten zich gehoord voelen.