Ergotherapie

Ergotherapie is er speciaal voor mensen die hun dagelijkse activiteiten niet meer naar wens kunnen uitvoeren vanwege een lichamelijke en of cognitieve beperking of vanwege een (chronische) ziekte. Ook familieleden en andere betrokkenen die overbelast dreigen te raken kunnen voor advies en informatie bij een ergotherapeut terecht.

Wat doet een ergotherapeut? 

De ergotherapeut:

  • traint en oefent met jou om zo zelfstandig mogelijk je dagelijkse activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld zelfstandig leren koken
  • geeft advies en ondersteunt bij de aanvraag van woningaanpassingen, hulpmiddelen en domotica (slimme zorgtechnologie waarmee je jouw zelfstandigheid vergroot)
  • geeft speciale begeleiding zoals geheugentraining, structuur en overzicht aanbrengen en agendatraining
  • geeft adviezen aan familieleden, vrienden en/of professionele hulpverleners over hoe zij jou op een prettige manier kunnen ondersteunen in je dagelijkse zorg, zoals het omgaan met een tillift of andere voorzieningen
  • werkt samen met de adaptatietechnicus van Nieuw Amstelrade om op maat gemaakte aanpassingen te maken zoals een drinkbekerhouder zodat je thee of koffie zelfstandig en veilig kunt drinken of verplaatsen. 

Hoe gaat de ergotherapeut te werk? 

Samen met de ergotherapeut neem je door wat je mogelijkheden, beperkingen en wensen zijn bij het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten. Je kunt denken aan het aan- en uitkleden, naar het toilet gaan, eten, drinken en huishoudelijke activiteiten. Ook op het gebied van werk en/of hobby kun je problemen ervaren en nieuwe wensen hebben. Daarna stel je samen met de ergotherapeut een plan van aanpak op met de doelen die je wilt behalen. Bekeken zal worden of je:

  1. de activiteit kunt leren uitvoeren, of;
  2. de activiteit op een andere manier kunt uitvoeren, of;
  3. de activiteit kunt uitvoeren met hulp van anderen, hulpmiddelen of aanpassingen.

Na afloop wordt bekeken in hoeverre je doelen gerealiseerd zijn. Zo nodig worden bestaande doelen bijgesteld. De ergotherapeut komt meestal bij jou thuis, zodat je meteen in de praktijk kunt brengen wat je leert.

Hoe kom ik bij de ergotherapeut terecht? 

De huisarts en/of specialist kan een verwijzing uitschrijven voor behandeling of advies van een ergotherapeut. Maar je mag je ook direct aanmelden bij een ergotherapeut.

Hoe zit het met de kosten?

Vanuit het basispakket van je zorgverzekering wordt 10 uur Ergotherapie Thuis per kalenderjaar vergoed. Een beperkt aantal verzekeringen heeft extra uren in de aanvullende verzekering opgenomen. Dat kun je bij je eigen zorgverzekering navragen of kijk op Zorgwijzer of op deze vergelijkingssite voor ergotherapievergoedingen. Bij opname in een intramurale setting wordt ergotherapie betaald uit de Wet Langdurige Zorg (voorheen AWBZ).

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Neem rechtstreeks contact met ons op via behandelgroep@nieuwamstelrade.nl of met de assistent van de behandelgroep Nieuw Amstelrade via telefoonnummer 020-7567308.