De logopedist 

Voor wie?

Als u problemen heeft met praten en taal, slikken of kauwen kunt u terecht bij de logopedist. Deze is gespecialiseerd in problemen zoals:

 • moeite met de uitspraak
 • moeite met de taal (sommige woorden moeilijk kunnen ‘vinden’)
 • licht hoorverlies
 • moeite met lezen/schrijven

Maar er kunnen ook ernstigere klachten zijn zoals:

 • niet kunnen spreken en daarbij ook niet op andere manieren met het lichaam iets kunnen uitdrukken
 • moeite met slikken en/of kauwen en/of vaak verslikken
 • taalproblemen waardoor iemand zich niet meer kan uiten
 • hoorproblemen
 • concentratie- en/of geheugenproblemen.

Waarom?

Iedereen heeft contact met anderen. Daarvoor moet men taal kennen, kunnen spreken en kunnen horen. De logopedist is erop gericht om de communicatie met anderen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wat doet de logopedist?

Logopedie helpt mensen ( weer) goed te leren praten en te communiceren, de mond goed te bewegen en beter te slikken. De logopedist kan u oefeningen en advies geven om deze problemen te verminderden of te verhelpen.

Advies, behandeling en training

De logopedisten hebben veel ervaring met:

 • Aanvragen van communicatiehulpmiddelen, zoals een spraakcomputer. Eventueel samen met de ergotherapeut als er ook omgevingsbesturing komt.
 • Adviezen geven aan cliënt en hun naasten bij slikproblemen en het aanvragen van hulpmiddelen, zoals aangepaste bekers.
 • Het aanleren van een goede ademhaling bijvoorbeeld bij hyperventilatie en verkeerd stemgebruik.
 • Het signaleren van/doorverwijzen naar KNO-arts of audicien bij gehoorproblemen en de omgeving advies geven.
 • Het signaleren van/doorverwijzen naar tandarts of mondhygiënist bij slechte mondhygiëne (bijvoorbeeld bij slikproblemen) en de omgeving/verzorging advies geven.

Kosten?

Logopedie zit in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. U heeft wel een verwijzing van de huisarts nodig.
De behandeling kan op aanvraag bij u thuis plaatsvinden.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Neem rechtstreeks contact met ons op via behandelgroep@nieuwamstelrade.nl of met de assistent van de behandelgroep Nieuw Amstelrade 020-7567308.