De Psychosociale dienst

Psychische klachten

Met psychische klachten kunt u bij de psycholoog of de sociaal psychiatrisch verpleegkundige terecht. De psycholoog kan  indien nodig een neuro-psychologisch onderzoek doen. Op basis van dit onderzoek geeft de psycholoog advies over de behandeling en/of zorg. De psycholoog voert behandeling uit  met als doel klachten zoals een depressie en angst te verminderen en tevens kan de psycholoog een bijdrage  leveren aan de behandeling van gedragsproblemen.

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige wordt veelal ingeschakeld wanneer u problemen ervaart van psychische aard die met de aandoening te maken hebben. Daarnaast ondersteunt de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij problemen die  het veranderende leven, door de aandoening, met zich meebrengen. De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige begeleidt hierin en geeft advies hoe hiermee om te gaan. Op verzoek wordt ook het netwerk zoals familie bij de begeleiding betrokken. Zowel de psycholoog als de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige kunnen advies uitbrengen  bij de aanmelding van nieuwe cliënten. De psycholoog en de Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige kunnen op basis van de behoefte gespreksgroepen verzorgen. Ook verzorgen zij klinische lessen voor het personeel.

Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Neem rechtstreeks contact met ons op via behandelgroep@nieuwamstelrade.nl of met de assistent van de behandelgroep Nieuw Amstelrade 020-7567308.