Woonbegeleiding

Woonlocaties

Op de woonlocaties van Nieuw Amstelrade  kan je gebruik maken van begeleiding. Op elke locatie werken daarom in het team niet alleen zorgmedewerkers, maar ook woonbegeleiders.

Woonbegeleider

Samen met de woonbegeleider ga je aan de slag om in kaart te brengen wat jouw vragen en wensen  zijn. Het doel is dat jij, ondanks je beperking, zoveel mogelijk zelf de regie over je leven kan houden. Soms heb je alleen een klein steuntje in je rug nodig om je eigen beslissingen te blijven nemen, soms is het nodig dat een deel (tijdelijk) overgenomen wordt.

De woonbegeleider helpt je bij het opstellen van je cliëntplan. Hierin staan alle afspraken die je met de verschillende medewerkers van Nieuw Amstelrade maakt en je ambities voor de toekomst. De woonbegeleider kijkt regelmatig met jou of dit plan nog klopt.  Hij of zij werkt het zo nodig bij en het helpt bij het coördineren van de zorg tussen alle betrokken disciplines.

De woonbegeleider praten regelmatig met je door over hoe het met je gaat en of er dingen geregeld moeten worden. De woonbegeleider kan zelf ondersteuning bieden bij hulpvragen die niet direct met lichamelijke zorg te maken hebben. Zoals helpen met het organiseren van je huishouden, contact onderhouden met instanties, samen op zoek naar werk of dagbesteding, helpen om structuur aan brengen in je dag , op zoek naar een nieuwe hobby of naar mogelijkheden om te (blijven) sporten etcetera. Ook kan de woonbegeleider als het nodig is helpen bij het contact onderhouden met je netwerk (familie en vrienden).